Wetgeving

 

 

De wet “tot regeling van de private veiligheid en bijzondere veiligheid” van 2 oktober 2017 en het laatste Koninklijk Besluit (KB) van 6 december 2018 (en voorgaande) zijn momenteel van kracht.

Hieronder vind je een overzicht van de wetgeving en de voorschriften die voor je bedrijf van belang zijn i.v.m. het installeren en het gebruiken van alarmsystemen.

Laat ons beginnen met wat er moet verstaan worden onder de “alarmsystemen” waarop de wet van toepassing is.


HET KONINKLIJK BESLUIT IS NIET VAN TOEPASSING OP:


Een alarmsysteem dat niet voorzien is van een buitensirene, buitenlicht of een meldsysteem.


Meldsysteem : elk communicatiemiddel waarmee een persoon die zich niet bevindt in het beveiligde goed  op de hoogte gebracht kan worden van een alarmsignaal (bv. een smartphone App of sms of een doormelding naar een alarmcentrale).


Een goederenalarmsysteem dat niet geïnstalleerd is in een gebouw.


HET KONINKLIJK BESLUIT IS WEL VAN TOEPASSING OP:


Goederenalarmsystemen: alarmsystemen om misdrijven tegen goederen te voorkomen of vast te stellen (klassiek inbraakalarm);    

                                                                                                               

Persoonsalarmsystemen: alarmsystemen om misdrijven tegen personen te voorkomen of vast te stellen (hold-upknoppen). Met het nieuwe KB wordt ook het gebruik van deze drukknoppen geregeld.


HET IS DUS NIET VAN TOEPASSING OP VOLGENDE ALARMSYSTEMEN:


alarmsystemen voor voertuigen

alarmsystemen die uitsluitend brand-, gas- of rookontwikkeling signaleren.


1. INSTALLATIE VAN JE ALARMSYSTEEM

Wanneer je zelf je alarmsysteem installeert, moet je het niet meer laten controleren door een erkende beveiligingsonderneming, alvorens je systeem onder spanning te zetten.

Als je jouw alarmsysteem niet zelf installeert, ben je verplicht dat te laten doen door een erkende beveiligingsonderneming.


2. VERPLICHTE AANGIFTE VAN JE ALARMSYSTEEM


Als je geen meldkamercontract afgesloten hebt met een erkende alarmcentrale:

In dat geval moet je jouw alarmsysteem binnen de 10 dagen na de ingebruikstelling aanmelden bij het “meldpunt alarmsystemen”, via www.police-on-web.be of www.registreerjealarm.be. Daarbij moet je ook alle verplichte informatie overmaken. Om toegang te krijgen tot het e-loket moet je je identificeren met je elektronische identiteitskaart, een burgertoken of een unieke veiligheidscode via een mobiele applicatie zoals itsme (net zoals wanneer je je belastingaangifte via tax-on-web wilt indienen). Als je een aangifte wilt indienen voor een rechtspersoon, is het dus nodig om die te kunnen vertegenwoordigen.

Ook wijzigingen van 1 of meer van de verplichte gegevens (bv. als je alarmsysteem buiten gebruik gesteld is) moet je doorgeven binnen de 10 dagen.

De in te vullen gegevens zijn:

 • Naam (of handelsnaam) en adres van de plaats van installatie van het alarmsysteem
 • Telefoonnummer van de plaats van installatie van het alarmsysteem
 • Naam, adres, GSM-nummer en e-mailadres van de gebruiker
 • Aard van het goed waar het alarmsysteem geïnstalleerd is (aanpalende woning, handelszaak…)
 • Aard van het risico van de plaats (juwelierszaak, apotheek,…)
 • Aard van het alarmsysteem: alarmsystemen voor de goederen – mobiele alarmsystemen voor personen – alarmsystemen voor personen    


Als je wél een meldkamercontract met een alarmcentrale afgesloten hebt:


  In dit geval doet de alarmcentrale de aangifte voor jou. Ook die aangifte vermeldt alle gegevens van hierboven plus het gebruikersnummer en communicatienummer van het alarm. De alarmcentrale geeft ook wijzigingen door als die er zijn; zo ben je altijd gerust op dit vlak.


  3. VERPLICHTE JAARLIJKSE VALIDATIE VAN DE GEGEVENS VAN JE ALARMSYSTEEM


  Na de aangifte van je alarmsysteem bij de installatie, ontvang je elk jaar van de FOD Binnenlandse Zaken per e-mail een uitnodiging om de gegevens van je alarm te valideren. Dit moet je hoe dan ook doen; ook als de gegevens niet gewijzigd zijn. Voor de validatie kan je eveneens terecht op www.police-on-web.be.

  Indien je aangesloten bent bij een alarmcentrale doen zij dit voor jou. Je ontvang dan ook geen e-mails en je kan ook voor wat dat betreft op beide oren slapen.


  4. ONDERHOUD VAN JE ALARMSYSTEEM


  In ieder geval ben je er verantwoordelijk voor dat jouw alarmsysteem jaarlijks wordt onderhouden. Je mag dit zelf doen.

  Als je het niet zelf doet, moet je beroep doen op een erkende beveiligingsonderneming.
  Indien het jaarlijks onderhoud gebeurt door een erkende beveiligingsonderneming, wordt je daarvan een attest bezorgd.

  Het jaarlijks onderhoud blijft dus bestaan, maar er is geen wettelijke verplichting meer om een contract af te sluiten voor een jaarlijks onderhoud door een erkende beveiligingsonderneming.


  Geen (node)loos alarm:

  Spelregels bij inbraakalarmen


  Inleiding


  Politiediensten moeten doelgericht kunnen reageren op elke noodoproep. Daarom is het gebruik van alarmsystemen tegen inbraak wettelijk geregeld. Zo wordt de politie niet bestookt met ‘loze alarmen’ en kan ze zich concentreren op echte noodgevallen waarbij personen of goederen bedreigd worden. Deze wettelijke maatregelen komen dus ook uw veiligheid ten goede en zorgen voor een betere dienstverlening!

  In deze brochure leggen we de aangepaste spelregels bij goederenalarmsystemen uit. Zowel aankoop, installatie, onderhoud, gebruik en verplichte registratie
  (1 juli 2010) van alarmsystemen zijn aan regels gebonden en worden hier verder toegelicht. De regelgeving geldt voor alarmsystemen die een (poging tot) inbraak signaleren en uitgerust zijn met een buitensirene, een buitenlicht of een meldsysteem.

  Een alarmsysteem heeft uiteraard enkel zin als u ook andere voorzorgen neemt.
  Er bestaan heel wat organisatorische of bouwkundige maatregelen die ervoor kunnen zorgen dat u beter beveiligd bent tegen inbraak. Goed mechanisch sluitwerk is hier een goed voorbeeld van. Het is vaak niet zo duur als een alarmsysteem, en toch heel efficiënt. Combineert u dat met een alarmsysteem? Dan schrikt u vast heel wat inbrekers af. Want na het alarmsignaal hebben ze nog maar weinig tijd om hun slag te slaan. Misschien ontdekt het alarmsysteem hen al tijdens hun voorbereidende werk. Een systeem met beeldcontrole kan zelfs helpen om meteen al de daders te identificeren.


  Aankoop


  De markt van inbraakalarmen is vrij. Er zijn dus goede, maar ook minder goede systemen te koop of te huur.

  Het is dus belangrijk om u te informeren, alvorens te investeren. Contacteer daarom de dienst preventie van uw gemeente, de preventieverantwoordelijke van de lokale politie of een onafhankelijke private veiligheidsadviseur.


  Houd overigens ook rekening met uw brandveiligheid bij het kiezen van een alarm. Sommige systemen beschermen u eveneens tegen brand.


  Pas op voor personen die bij u op bezoek komen om een alarmsysteem te verkopen. Deur-aan-deur verkoop van alarmsystemen  is in ieder geval verboden. Bovendien kent u niet altijd de ware bedoeling van een zogenaamde verkoper die bezorgd is om uw veiligheidsprobleem.


  Installatie en onderhoud


  een vakman aan. Een goed systeem wordt immers op maat gemaakt. De deskundige houdt rekening met de aard van het gebouw, uw activiteiten en gewoonten. Het gaat dus vaak om een complexe installatie die beter door een professional wordt geplaatst. Deze beveiligingsfirma’s moeten bovendien erkend zijn door de minister van Binnenlandse Zaken. Ze krijgen hiervoor een erkenningsnummer van acht cijfers. Dat nummer staat op alle folders, contracten, facturen, ... van de onderneming.


  De personeelsleden hebben ook een identificatiekaart van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. Vraag erom.


  De betrokkenen zullen de kaart graag tonen.

  De kaart garandeerd bovendien dat ze gekwalificeerd en zuiver op de graat zijn.

  Op www.vigilis.be vindt u een lijst met erkende beveiligingsondernemingen.


  •   Dat jaarlijks onderhoud is trouwens verplicht. Een onderhoudscontract met een erkende beveiligingsfirma is echter niet meer noodzakelijk.


   Alarmsysteem aan te sluiten bij een alarmcentrale.


  Is niet verplicht toch heeft dit veel voordelen. De centrale bewaakt uw pand en treedt op in uw
  plaats.

  Echt of loos alarm? De centrale controleert en verwittigt u om ter plaatse te gaan, alsook indien nodig de politie. Ze kan, indien u dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten.


  •   alarmsysteem?

   • -  Buitensirene: dit is een geluidstoestel dat hoorbaar is tot buiten het

    beveiligd goed. De buitensirene kan zowel binnen als buiten het gebouw zijn aangebracht. Ze mag worden gebruikt, maar het hoeft niet. Bij alarm mag de buitensirene slechts 3 minuten en bij sabotage 8 minuten geluid maken. Zo komt de nachtrust van buurtbewoners niet echt in het gedrang en worden dieven toch afgeschrikt.

   • -  Buitenlicht: een alarmsysteem  moet ook voorzien zijn van een buitenlicht waarvan de lichtsignalen zichtbaar zijn op de openbare weg. Het buitenlicht functioneert tot het alarm is uitgeschakeld.  De politie ziet sneller waar het alarm zich precies voordoet.

   • -  Verboden alarmonderdelen: sommige zaken zijn niet toegelaten bij een alarminstallatie. Dit is het geval als ze een doeltreffende tussenkomst van hulp- of politiediensten kunnen hinderen of als ze letsels kunnen toebrengen:

    • -  Het gebruik van schrikdraad die elektrische stroomstoten geeft wanneer

     het alarmsysteem wordt geactiveerd is verboden.

    • -  Traangas dat door het alarmsysteem verspreid wordt in het beveiligde

     goed is evenmin toegestaan.

  Registratie van het alarmsysteem


  Het is belangrijk dat de politie zo snel mogelijk de exacte plaats kent waar een alarm in werking is getreden. Hoe meer details bekend zijn over de plaats, hoe sneller de politie ter plaatse is en hoe beter ze uw veiligheid kan garanderen. Daarom moeten alarmsystemen vanaf 1 juli 2010 verplicht geregistreerd worden op de website: www.police-on-web.be moet zorgen dat de politie efficiënt en snel kan optreden bij onraad.


  •  Alarmsysteem aangesloten op een alarmcentrale
   De alarmcentrale neemt de registratie volledig voor zijn rekening. Als gebruiker hoeft u niets te doen.

  •  Niet aangesloten op een alarmcentrale
   Vanaf 1 juli 2010 moet u uw alarmsysteem aangeven binnen de tien dagen, nadat u het voor het eerst gebruikt. Gegevens wijzigen of afmelden? Ook daarvoor heeft u maximaal tien dagen de tijd.
   Indien u reeds voor 1 juli 2010 over een alarmsysteem beschikt, moet u deze ten laatste op 1 juli 2010 hebben aangegeven.

   Hoe kan u zich registreren?

   •   (e-id + pincode), een eID-kaartlezer en internetverbinding nodig. Alle nodige informatie over de e-id vindt u op: www.eid.belgium.be. 

   •   www.police-on-web.be en volg deze stappen:

    • -  ‘Alarmsystemen’;

    • -  Beheer alarmsysteem’: kies uw profiel, vul vervolgens uw persoonsgegevens

     in en meld uw alarm aan. Volg daarna de vaste procedure;

    • -  Alarmsysteem goed geregistreerd? Dan ontvangt u meteen uw

     gebruikersnummer. Bewaar dit goed. In geval van een alarmmelding moet u dit

     meedelen aan de politiediensten.
     Voor wijzigingen aan uw systeem of de jaarlijkse validatie kan u eveneens terecht op www.police-on-web.be.


  Gaat uw inbraakalarm af?


  Volg dan deze stappen:

  Controleer: Gaat het alarm echt wel af voor een (poging tot) inbraak? - Wijst er iets op een inbraak: inbraaksporen, een verdacht voertuig,

  voetstappen in de tuin, vreemd geluid in huis, enz.? Of gaat het om een vals alarm? Een huisgenoot vergat misschien bij het binnengaan het alarm af te zetten, de hond loopt rond in de alarmbewaakte zone, er is een raam blijven openstaan, enz.?


  •  Bel het noodnummer 101 of 112: Gebruik voor noodoproepen alleen deze opbellen als u weet dat het géén loos alarm is. Vermeld:

   • -  uw naam en telefoonnummer;

   • -  het gebruikersnummer van uw alarmsysteem;

   • -  hoe u controleerde of het geen vals alarm was;

   • -  in welk deel van het pand er iets aan de hand is.

  •  Ga ter plaatse: wanneer de politie arriveert, moet er ook iemand bij het pand zijn. Die moet de politie binnenlaten en het alarmsysteem kunnen

  Opgelet: de politie gaat altijd als eerste het pand binnen. Zij zijn het best opgeleid, uitgerust en bevoegd om risico’s te beoordelen en inbrekers in hun kraag te vatten.


  PAS OP:

   • Vals alarm? Dan mag de politie de buitensirene en het licht neutraliseren – met alle middelen en zonder uw toestemming. Maar ze mag het gebouw niet binnendringen. Wie de regels overtreedt, maakt kans op een boete.

   • Wie de politie laat uitrukken voor een vals alarm riskeert een retributie te moeten betalen. De politiediensten moeten namelijk altijd paraat staan voor echte noodgevallen. Er is geen tijd voor (node)loos alarm ...


  Wenst u extra exemplaren van de brochure, dan kunt u deze bestellen per mail infodoc@ibz.fgov.be of per fax 02 557 35 22. De brochure is ook beschikbaar op www. besafe.be (rubriek ‘publicaties’).


  Wenst u de volledige reglementering? Neem dan contact op met de Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Directie Private Veiligheid per mail private.veiligheid@ibz.fgov.be of via telefoon 02 557 34 43.


  Algemene Directie Veiligheid en Preventie

  Waterloolaan 76 T 02 557 33 99 vps@ibz.fgov.be 1000 Brussel F 02 557 33 67 www.besafe.be